vrijdag 23 september 2011

Bot spitssnuitdolfijn

Piet Metz uit Buren vond een bot van een spitssnuitdolfijn.
Het betreft een wervel van een spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens) .

De vondst van een losse wervel van deze dolfijn is opmerkelijk omdat er van deze soort dolfijnen slechts 19 strandingen in Nederland bekend zijn, waarvan in deze eeuw slechts vier.  

De tot nog toe gevonden spitssnuit dolfijnen waren complete dieren, bij deze vondst betreft het een losse wervel, die waarschijnlijk heeft toebehoord aan een in de Noordzee gestorven en daarna uiteengevallen dier.

Spitssnuitdolfijnen zijn schuwe diep duikende beesten, waar we tot nog toe zeer weinig van weten.
Daarom zijn vondsten als deze belangrijk. Ze kunnen worden onderzocht waarna we wellicht meer te weten komen over deze soort.


Geen opmerkingen: